ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль нь 3 мэргэжлийн тэнхим, бакалаврын боловсрол олгох 7 мэргэжлээр 530 гаруй оюутанд шинжлэх ухааны доктор(Sc.D)-1, боловсролын доктор (ph.D)-3, бүгд 35 эрдэмтэн багш нар сургалт, хүмүүжлийн үйл ажиллагааг явуулж байна.

 

ХИС-ИЙН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР СУРГУУЛЬД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

Бакалаврын хөтөлбөрийн нэр

Мэргэжил

Мэргэжлийн индекс

Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл

Босго оноо

1

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн багш

D011201

Монгол хэл

 

400

2

Багш, бага ангийн боловсрол

Бага ангийн багш

D011301

Монгол хэл 50%, математик 50%

400

3

Багш, казах хэл-уран зохиолын боловсрол

Казах хэл-уран зохиолын багш

D011408

Монгол хэл эсвэл гадаад хэл

400

4

Багш, математикийн боловсрол

Математикийн багш

D011401

математик

400

5

Багш, урлагийн боловсрол

Дуу хөгжмийн багш

D011404

Ур чадвар+монгол хэл эсвэл гадаад хэл

400

6

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол

Түүх-нийгмийн ухааны багш

D011403

Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл Монголын түүх

400

7

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах технологи

D071201

Биологи эсвэл математик

400

 

 

Тайлбар: ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуульд элсэх хүсэлтэй иргэн нь бүрэн дундаас доошгүй боловсролтой, тухайн онд болон өмнөх онд ЭЕШ өгсөн, монгол хэл болон ЭЕШ-ын оноо нь 400-аас доошгүй байна.