Түүх, нийгмийн тэнхим

Номоо хайрлаж, номтой нөхөрлөцгөөе

 

Өнөөдөр номын сангаас "Номоо хайрлаж, номтой нөхөрлөцгөөе" сэдэвт болзолт ажлын хүрээнд номын санчид, Номын сангийн оюутны зөвлөлийн гишүүдтэй хамтарч ном сэлбэн засах ажил зохион байгууллаа.

 

 

Тэнхимийн товч танилцуулга

           Тус тэнхим нь Түүх, нийгмийн ухааны багш, Казах хэл, уран зохиолын багшийн мэргэжлээр сургалт явуулдаг. Тэнхимд түүх, нийгмийн ухааны багшийн мэргэжлээр 49, казах хэл, уран зохиолын багшийн мэргэжлээр 52, нийтдээ 101 оюутан суралцдаг.

Багшлах боловсон хүчин:

Тэнхимд Нийт 14 багш ажилладаг. Үүнээс:

Үндсэн багш 12, Цагийн багш 2, дадлагажигч багш 2 ажилладаг. Мөн хэл уран зохиолын чиглэлээр 1 (Г.Золбаяр), түүхийн ухааны чиглэлээр 1 (Х.Едилхан) доктор, бусад нь бүгд магистр зэрэгтэй багш нар ажилладаг. 3 багш гадаад, дотоодын их сургуулиудад докторантад суралцдаг.

Тус тэнхимд Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан 2 (Х.Едилхан,Г.Золбаяр), Боловсролын тэргүүний ажилтан 3 (Х.Дареже, И.Галия, Е.Манар) багш ажилладаг.

Тэнхимийн багш нарын мэргэжлийн бүрэлдэхүүний хувьд түүх-нийгмийн ухааны багш 6, казах хэл, уран зохиолын багш 4, гадаад хэлний багш 3 тус тус ажилладаг.

Материаллаг бааз.

·         Сургалт явуулах 8 танхим

·         Интернет, дотоод сүлжээнд холбогдсон 11 компьютер, 3 үйлдэл бүхий хэвлэх төхөөрөмж, 2 үйлдэл бүхий принтер

·         Систем хөгжим                     1ш

·         Дижитал Фотоаппарат         1ш

·         Ноотвүүк                               4ш

·         Проектор                               1ш

      Принтер                                1ш

 

 

 

 

 

Түүх, нийгмийн тэнхимийн мэргэжлийн ангийн элсэлт

·          2008 -2009 оны хичээлийн жилд ТНС-29 оюутан

·         2009-2010 оны хичээлийн жилд ТНС-35 оюутан

·         2010-2011 оны хичээлийн жилд ТНС-26, оюутан

·         2011-2012 оны хичээлийн жилд ТНС-26 оюутан

·         2012-2013 оны хичээлийн жилд ТНС-26,

·         2013-2014 оны хичээлийн жилдТНС-23,

·         2014-2015 оны хичээлийн жилд ТНС-14

  

Түүх, нийгмийн ангийн төгсөгчдийн ажил эрхлэлт

·         2008 оны 19 төгсөгч 100% нь ажлын байраар хангагдсан байна

·         2009 онд төгсөгч-21, ажилтай-11             хувь-52.3%

·         2010 онд төгсөгч-25, ажилтай-11             хувь-44%

·         2011 онд төгсөгч-27, ажилтай- 8              хувь-29.0%

·         2012онд төгсөгч-21, ажилтай- 6               хувь-28.5 %

·         2013онд төгсөгч-35, ажилтай- 6               хувь-28.5 %

      ·         2014 ондтөгсөгч-19, ажилтай- 8         хувь-42,1 %

·     2015 ондтөгсөгч-17, ажилтай- 6          хувь-35 %

 

Казах хэл, уран зохиолын мэргэжлийн ангийн төгсөгчдийн ажил эрхлэлт

Ø  2005 оны 17 төгсөгч 100% нь ажлын байраар хангагдсан байна

Ø  2006 онд төгсөгч-32, ажилтай-23         хувь-71.8%

Ø  2007 онд төгсөгч-20, ажилтай-4           хувь-20%

Ø  2008 онд төгсөгч-47, ажилтай- 22        хувь-46.8%

Ø  2009онд төгсөгч-45, ажилтай- 14        хувь-31.1%

Ø  2010ондтөгсөгч-33, ажилтай- 6          хувь-18.8 %

Ø  2011ондтөгсөгч-34, ажилтай- 10        хувь-29.4 %

Ø  2012 ондтөгсөгч-31, ажилтай- 21        хувь-65.1%,

Ø  2013 оны 20 төгсөгч ажилтай-11          хувь-55.0%

Ø  2014 онд төгсөгч-25, ажилтай-13         хувь-42%

Ø  2015 онд төгсөгч-30, ажилтай-4           хувь-13.3%