Номоо хайрлаж, номтой нөхөрлөцгөөе

 

Өнөөдөр номын сангаас "Номоо хайрлаж, номтой нөхөрлөцгөөе" сэдэвт болзолт ажлын хүрээнд номын санчид, Номын сангийн оюутны зөвлөлийн гишүүдтэй хамтарч ном сэлбэн засах ажил зохион байгууллаа.