Ховд Их Сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль.

Үзүүлэх нийтлэл байхгүй байна