Menu

Захиргааны зөвлөл

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Тус сургуулийн захиргааны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд сургалтын алба, аж ахуйн алба болон тэнхимийн эрхлэгч, оюутны зөвлөл гэсэн салбар, нэгжийн төлөөлөл болсон 12 хүн багтдаг.

Уг зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг салбар сургуулийн захирлын 2017 оны 09 сарын 12-ны өдрийн А/23 тоот тушаалын дагуу шинэчлэн байгуулсан.

Захиргааны зөвлөлийн гишүүд

С.Гаура                  Захирал /Доктор/

А.Авзал                  Сургалтын албаны дарга

Т.Уажип                 Аж ахуйн албаны дарга

Ж.Хиналган           Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн  дарга

Х.Дареже                Нийгэм, хүмүүнлэг ухааны тэнхимийн эрхлэгч

Б.Жайна                  Математик, Байгаль ухааны тэнхим

Э.Болортуяа            Боловсрол арга зүйн тэнхимийн эрхлэгч

Б.Жанболат             Нягтлан бодогч

Х.Нургүл                 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн

Е.Халибек               Хуулийн зөвлөх,хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Я.Маралды              Захирлын туслах, нарийн бичгийн дарга

 

Х.Солонго               Оюутны зөвлөлийн дарга

Social GK5 Facebook