Menu

Байгаль, Нийгмийн ухааны тэнхимийн багшлах боловсон хүчин

Багшлах боловсон хүчин

Нэрэн дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу!

Бохайн Жайна
Улагваны Бекет
Хапураны Дамыс
Хазийн Дареже
Иваны Лаззат
Хызметийн Нургүл
Абланы Жайнагүл
Маратын Инжүү
Хамбарын Тойбазар
Ансаганы Айшолпан
Болатын Разбангүл
Давхарбаярын Буянжаргал
Уртнасаны Батцэцэг

Сүүлийн мэдээ