Menu

Номын сангийн товч танилцуулга

2010 оны 9-р сарын 01-нээс 1 эрхлэгч, 2  номын санч, 100 хүний суудалтай уншлагын  заалтай, 3 давхар тусгай байртай үйл ажиллагаа явуулж байна.

Манай хамт олон

            Х.Билмесхан – Украйн улсын Одесс хотын ХХТДС-ийг хүнсний чиглэлээр, Монгол улсын СДС-ийг номын сан-мэдээллийн ажилтан мэргэжлээр төгссөн, шинжлэх ухааны магистр.

Т.Сетер – Монгол улсын СУИС-ийг номын сан судлал-мэдээлэл мэргэжлээр төгссөн.

С.Ёлка – Монгол улсын СУИС-ийг номын сан судлал-мэдээлэл мэргэжлээр төгссөн.

Номын сангийн байр

Үндсэн фонд

Ойрын фонд

100 хүний суудалтай уншлагын танхим

130 хүний суудалтай хурлын заал

Номын сангийн эрхлэгч, номын санчдын өрөө3

Интернэтийн өрөөтэйбайна.

129650700 төгрөгний 21795 боть номтой;

1395160 төгрөгний 452 ширхэг аудио видео материалтай;

942340 төгрөгний 2687 ширхэг сэтгүүлтэй;

812583 төгрөгний  369 үзүүлэн, газрын зурагтай;

 

400 мянган төгрөгний 320 гаруй багш нарын диплом, магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл, хичээлийн хөтөлбөр, оюутнуудын зарим шилдэг бүтээлүүдтэй.

Social GK5 Facebook