Menu

Сургалтын орчин

Ховд их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль нь өөрийн эзэмшлийн сургалт явуулах хичээлийн хоёр байр, номын сангийн байр мөн 300 оюутаны багтаамжтай биеийн тамирын зааланд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.


 

Сургалтын кабинетууд : Сургалтын кабинетууд нь бүгд засвар хийгдсэн, агааржуулалт болон гэрэлтүүлэг, нэг оюутанд ногдох талбай зэрэг нь стандартын шаардлага хангасан. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр бүрэн хангагдсан. Орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан.

 

 

 

Номын сан: Номын сангийн байр нь 2012 онд ашиглалтанд орсон.Орчин үеийн хурлын заал болон уншлагын заал , чөлөөт сонголтын заалнуудаас бүрддэг.Нийт 9187 төрлийн 21707 ширхэг номын фонттой.


 

Утасгүй орчин буюу WI-FI орчин:


 

 

Сүүлийн мэдээ