Menu

Мэдээ

  Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
               
2017 оны 01-10-р сарын мэдээ            
            Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
            нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 9
            (Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)  
               
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
5805000211   2017-03-29 ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ ХК   8,000,000.00 ХАЛААЛТЫН ХӨЛС   
5845555558   2017-04-19 ХОВД ИХ СУРГУУЛЬ 26,680,320.00   СТСагнгийн санхүүжилт СТөлбөр  
5805000211   2017-04-24 ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ ХК   28,008,404.00 ХАЛААЛТЫН ХӨЛС    
5845555558   2017-06-13 ХОВД ИХ СУРГУУЛЬ 18,328,680.00   СТСагнгийн санхүүжилт СТөлбөр  
5845555558   2017-06-27 ХОВД ИХ СУРГУУЛЬ 72,964,800.00   СТСагнгийн санхүүжилт СТөлбөр  
5805000211   2017-10-02 ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ ХК   20,000,000.00 ХАЛААЛТЫН ХӨЛС   
5845555558   2017-09-29 ХОВД ИХ СУРГУУЛЬ 10,000,000.00   ДУЛААНЫ САНХҮҮЖИЛТ  
5845555558   2017-06-27 ХОВД ИХ СУРГУУЛЬ 50,000,000.00   ДУЛААНЫ САНХҮҮЖИЛТ  
5805000211   2017-06-27 ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ ХК   50,000,000.00 ХАЛААЛТЫН ХӨЛС