Menu

“ЭКО” төвийн танилцуулга

ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн

экологийн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн “ЭКО” төвийн

танилцуулга

 

       Дэлхийн олон улс орны судлаачдын судлаж шинжилж байгаа ургамал, амьтан, бичил биетэн, тэдгээрийн амьдрах орчин мөн хүрээлэн буй орчин хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр сүйдэж байгаа үйл явц үргэлжилсээр байгаа нь хүмүүн төрлөхтөний санааг зовоосон асуудлын нэг болж байна. Иймд өнөө үед ард иргэд, оюутан сурагчид, багш нарт экологийн тухай ойлголтыг зөв цэгтэй түгээх зорилгоор экологийн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн “ЭКО” төвийг байгуулах болсон билээ.

 

Зорилго:ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн оюутан суралцагчид, сургуулийн багш, ажиллагсад, Өлгий сум болон аймгийн нийт ард иргэдэд экологийн боловсрол олгох зорилготой.

 

Сүүлийн мэдээ