Menu

Эрдэм шинжилгээний бичиг

Багш нарын судалгааны бүтээлийг гадаад дотодод сурталчлах үүднээс 2011 оноос эхлэн  сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичгийг тогтмол хэвлүүлэн, олны хүртээл болгож байна. Сургуулийн эрдэм шинжилээний бичигт тус сургуулийн багш нарын бүтээлээс гадна ОХУ, Казахстан, Япон, Турк, Хятад  зэрэг улс орны судлаач, эрдэмтдийн бүтээлүүд тогтмол хэвлэгдэн гарч байгаа.

Салбар сургуулийн

ЭШ-ний бичиг

Хэвлэгдсэн он

ISBN  дугаар

Хэвлэлийн хуудас

1.

Эрдэм шинжилээний бичиг №1

2011

ISBN 978-99962-1-323-6

22хх

2

Эрдэм шинжилээний бичиг №2

2012

ISBN 978-99929-3-950-8

27хх

3.

Эрдэм шинжилээний бичиг №3

2013

ISBN978-99973-8-801-8

34,5хх

4.

Эрдэм шинжилээний бичиг №4

2014

ISBN978-99973-880-4-9

35,5хх

5.

Эрдэм шинжилээний бичиг №5

2015

ISBN978-99973-880-7-0

62хх

6.

Эрдэм шинжилээний бичиг №6

2016

ISBN978-99978-0-518-8

25хх

 

 

Сүүлийн мэдээ