Онцгой байдал зарласантай холбогдуулан сургалтыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулж байна.

+976 7042 2582
ulgii@bbkhu.edu.mn
Лого татах
16 сурагч бүхий баг ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн сургалтын орчин болон өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцав

2021-10-20 16:3

...

Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газраас ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдад мэргэжлээ зөв сонгоход туслах, мэргэжлийн онцлогийг харуулах зорилготой төлөвлөгөөт ажил зохион байгуулсан ба үүнтэй холбоотой 16 сурагч бүхий баг ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн сургалтын орчин болон өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцав.