Онцгой байдал зарласантай холбогдуулан сургалтыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулж байна.

+976 7042 2582
ulgii@bbkhu.edu.mn
Лого татах

БАЙГАЛЬ, НИЙГМИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ


Уриа: Бидний хичээл зүтгэлээс тэмүүлж хүссэн амжилт эхэлнэ.

Тэнхимийн эрхэм зорилго: Багш, судлаачийн мэргэжлээр суралцагчдын хүсэл сонирхолд нийцсэн чанартай үйчилгээ явуулж, хөрвөх чадвартай дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэх

Тус тэнхим нь 2018-2019 оны хичээлийн жилээс үндсэн нэгжийн зохион байгуулалтын бүтэц өөрчлөх тухай Ховд их сургуулийн захирлын А/182-р тушаалаар Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим гэсэн бүтэцтэйгээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Багш, математикийн боловсрол мэргэжлийн 1, 3, 4 дүгээр курс, Байгаль орчныг хамгаалах хамгаалах технологи мэргэжлийн 3 дүгээр курс,Багш, нийгмийн боловсрол мэргэжлийн 3 дугаар курс гэсэн 5 ангитай, 36 оюутантай. Тэнхимийн багш нарын бүрэлдэхүүнд ахлах багш 1, багш 7, дадлагажигч багш-1 гэрээт багш -1 байгаа.

Тэнхимийн багш нарын бүрэлдэхүүнд: Зөвлөх профессор багш 1 /У.Бекет/, ахлах багш 2 /Х.Дареже, А.Жайнагүл/, багш 7 /Х.Дамыс, Б.Жайна, М.Инжуу, А.Айшолпан, Х.Тойбазар, Д.Буянжаргал, У.Батцэцэг/, дадлагажигч багш 1 /Б.Разбангүл/ гэрээт багш 2 /И.Лаззат, T.Серикгүл/ байгаа. Тэнхимийн давуу талууд: Бидний бахархал манай тэнхимд шинжлэх ухааны доктор , профессор цолтой У.Бекет зөвлөх багшаар ажиллаж байна. Экологийн багш ба оюутнууд “ЭКО “ төвийн үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг.

Тэнхимийн давуу талууд:

Төгсөгчдийн хувьд: