Онцгой байдал зарласантай холбогдуулан сургалтыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулж байна.

+976 7042 2582
ulgii@bbkhu.edu.mn
Лого татах

Сургалтын орчин


Сургалт, судалгаа явуулах анги танхим, лаборатори, урлан, багаж хэрэгсэл, багшийн ажиллах орчин нь хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нэг үндсэн нөхцөл болдог.


Компьютерийн лаборатори


Түүх, нийгмийн ухааны кабинет


Англи хэлний кабинет


Бүлдиршин дабылы төв


Дуу, хөгжмийн кабинет


Урлагийн заал